การเพิ่ม E-Mail ใน Google Calendar (มือถือ)

การเพิ่ม E-Mail ใน Google Calendar เพื่อในการนัดหมายต่างๆ ภายในองค์กร (iPhone)

  1. เลือก Google ปฏิทิน

2. พบว่าใบระบบมีปฏิทิน Gmail อยู่ 1 เมล โดยจะทำการเพิ่ม E-Mail @rittiya.ac.th อีก 1 เมล ให้เลือก การตั้งค่า

3. เลือก เพิ่มบัญชีอื่น

4. เลือก ดำเนินการต่อ

5.ใส่ E-Mail และ รหัสผ่าน

6. เมื่อเพิ่ม E-Mail ผ่านระบบจะแสดงข้อมูล E-Mail ทั้งหมดที่มี

7. สามารถตั้งการแสดงปฏิทินของ E-Mail ทั้งหมดหรือเฉพาะบางหัวข้อได้

8.แสดงปฏิทินรายเดือน