รายวิชาชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

            กำหนดการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20 พ.ค. 65 คาบเรียนที่ 8 เวลา 14.20-15.10 น.

ให้นักเรียนลงชื่อกับครูผู้สอนตามห้องชุมนุมที่แจ้งตาม Link ด้านล่าง โดยแต่ละชุมนุมจะรับไม่เกินจำนวนที่ประกาศไว้

รายวิชาชุมนุม/และห้องเรียน : –Click