ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชมหาวัชรราชธิดา

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมฯ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชมหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว