การจัดสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปี 66

วันที่ 25 มีนาคม 2566 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ