จัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ อาคาร 76 ปี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารเรียนใหม่ อาคาร 76 ปี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (อาคาร 9) ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม สดงาม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร 9