พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Catholic High School และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Catholic High School และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย🔰วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. ศรประภา สิริภัทรวิช รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Catholic High School และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยมีกรอบความร่วมมือทางวิซาการ และการทำข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม บรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น