พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยครูกว่างซี และ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยครูกว่างซี และ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
🔰 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยครูกว่างซี และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยมีกรอบความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น