กิจกรรมฤทธิยะวรรณาลัยใส่ใจมารยาท

กิจกรรมฤทธิยะวรรณาลัยใส่ใจมารยาท ปีการศึกษา 2566 🙏🙏วันที่ 16 มิถุนายน 2566 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รองผู้อำนวยการปรินทรธรณ์ ชาโท เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ มารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมฤทธิยะวรรณาลัยใส่ใจมารยาท เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทย ให้กับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้รับเกียรติจาก คุณศิรพรรณ ทัศนิยม ครูผู้ฝึกซ้อมมารยาทไทย รางวัลครูขวัญศิษย์จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 บรรยายให้ความรู้ การดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น