นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2566 จากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ พร้อมผู้แทนครู นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2566 จากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ณ ห้องรับรอง ทอ.