การแข่งขัน THAILAND WRG CHAMPIONSHIP 2023

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งห้อง STEM ของเรา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน THAILAND WRG CHAMPIONSHIP 2023 และได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัล Champion i-BEAM Line Tracing robot JUNIOR

เด็กหญิงเมธินันท์ ไอยศูรย์

2. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 Innovative robot

เด็กหญิงกุลธิดา สุนะไตร์ เด็กหญิงภัทรารวีย์ พันธุ์ยิ้ม

3. รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 หุ่นยนต์ซูโม่อัตโนมัติทีมคู่

เด็กชายวัฒน โนนคู่เขตโขง เด็กชายณภัทร อินทร์น้อย