รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการการประกวดอ่านทำนองเสนาะ “เรียงถ้อยร้อยกรองกานท์ สืบสานสำเนียงเสนาะ”

ขอแสดงความยินดีกับลูกฤทธิยะคนเก่ง🟡🔵🏆นายพงศ์พิศุทธ์ เพ็งสุข นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 เนื่องในการประกวดแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการการประกวดอ่านทำนองเสนาะ “เรียงถ้อยร้อยกรองกานท์ สืบสานสำเนียงเสนาะ” ได้รับโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ฝึกซ้อมโดย คุณครูเฉลิมพล ทองมี