กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยจัดกิจกรรม การทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น