การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องหลักสูตรและการบริหารจัดการในห้องเรียนสะเต็ม

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ STEM และงานหลักสูตรได้ต้อนรับนางสาวหนึ่งฤทัย มั่นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) และคณะครู ในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องหลักสูตรและการบริหารจัดการในห้องเรียนสะเต็ม