กิจกรรมเถลิงศกสุขสันต์ สงกรานต์ชาวฟ้า-เหลือง

วันที่ 31 มีนาคม 2567 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดกิจกรรมเถลิงศกสุขสันต์ สงกรานต์ชาวฟ้า-เหลือง โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567