รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันโปโลน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2567

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ขอแสดงความยินดีกับลูกฤทธิยะคนเก่ง นางสาวนงนภัส วงศ์ทองอยู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันโปโลน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2567