รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน สะพานสู่ภาษาจีน(汉语桥)ครั้งที่ 17 ระดับสพม.กท 2

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ขอแสดงความยินดีกับลูกฤทธิยะคนเก่ง นางสาวปรียานันท์ ดอกบัว นักเรียนชั้น ม. 6/17 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน สะพานสู่ภาษาจีน(汉语桥)ครั้งที่ 17ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 และเป็นตัวแทนแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทน สพฐ. ในการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมจีนต่อไป