ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

รงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ขอแสดงความยินดีกับลูกฤทธิยะคนเก่ง นายธราเทพ เลิศเพทาย นักเรียนชั้นม 6/1ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย