ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2567

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ขอแสดงความยินดีกับลูกฤทธิยะคนเก่ง ที่ผ่านการสอบรอบวิชาการ เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2567 👉 ตัวจริง