การส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง

รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ นำเสนอ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ในการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช