พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน  (ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)