ความสัมพันธ์ระหว่างทรงกลม ทรงกรวย และทรงกระบอก

ความสัมพันธ์ระหว่างทรงกลม ทรงกรวย และทรงกระบอก
ชั้น : ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 3.1 ,ค 6.1
รายละเอียด :ทั้งทรงกลมทรงกลวยและทรงกระบอกล้วนแล้วแต่เป็นรูปทรงที่มีพื้นฐานมาจากรูปวงกลม แล้วเราสงสัยกันหรือไม่ว่ารูปทรงทั้งสามที่มีพื้นฐานจากรูปร่างเดียวกันนี้จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือไม่ ในตอนนี้ “คณิตคิดสนุก” จะมาค้นหาความสัมพันธ์ของปรูปทรงทั้งสามที่จะทำให้เราไม่ต้องจดจำสูตรอีกต่อไป