มวลอะตอมสัมพัทธ์ (relative atomic mass)

มวลอะตอมสัมพัทธ์ (relative atomic mass)
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 3.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ที่อยู่ภายในตารางธาตุนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเข้าใจถึงองค์ประกอบพื้นฐานของธาตุแต่ละตัวได้ โดยสัญลักษณ์นิวเคลียร์ที่ว่านี้จะประกอบไปด้วย ตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ประจำธาตุ เลขอะตอมที่บ่งบอกถึงจำนวนโปรตอนของธาตุในหนึ่งอะตอม และเลขมวลที่บ่งบอกถึงผลรวมระหว่างจำนวนนิวตรอนกับโปรตอนของธาตุในหนึ่งอะตอมแต่เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าเลขมวลที่ปรากฎอยู่ในตารางธาตุของธาตุหลาย ๆ ตัว อาทิเช่น คลอรีน กลับมีค่าเป็น 35.5 ซึ่งอยู่ในรูปของทศนิยม ทั้ง ๆ ที่ผลรวมระหว่างจำนวนนิวตรอนกับโปรตอนน่าจะอยู่ในรูปจำนวนเต็ม มาร่วมไขข้อข้องใจนี้ได้ใน สื่อวิทย์สอนสนุก ตอน มวลอะตอมสัมพัทธ์ (Relative atomic mass)