ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14

ประกาศผลสอบ เวลา 13.00 น.

>> ระดับชั้น

 • ประถมศึกษาปีที่ 1-3 –Click

  • ผลรอบเพชรยอดมงกุฎ –Click
 • ประถมศึกษาปีที่ 4-6 –Click

  • ผลรอบเพชรยอดมงกุฎ –Click
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 –Click

  • ผลรอบเพชรยอดมงกุฎ –Click
 • มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 –Click

  • ผลรอบเพชรยอดมงกุฎ –Click

หมายเหตุ

 1. นักเรียนที่ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์และรางวัลชมเชย ให้รายงานตัวที่หอประชุม

 2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลเข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ ให้รายงานตัวที่อาคาร 1

 

ข้อมูลการสมัคร