การศึกษาดูงานนักศึกษาและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา

วันที่ 18 ต.ค. 62 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ในการศึกษาดูงานการบริการงานและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

รูปภาพและไฟล์ Present > Click <