นิทรรศการวิชาการ

กิจกรรมโยนไข่

กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

บูธวิทยาศาสตร์