ผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1,4 ปี 64

*นักเรียนที่มีชื่อตัวจริง ให้มารายงานตัววันที่ 9 เม.ย. 64 เวลา 09.00-12.00 น *

เอกสารในการรายงานตัว บัตรสอบ/บัตรประจำตัวนักเรียน/บัตรประชาชน

*นักเรียนที่มีชื่อตัวสำรอง โรงเรียนจะแจ้งรายงานตัวและมอบตัว ภายในวันที่ 23 เม.ย. 64*

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) –Click

 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (สำรอง) –Click

 3. คะแนนสอบ –Click

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) –Click

 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (สำรอง) –Click

 3. คะแนนสอบ –Click

English Program EP

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) –Click

 2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (สำรอง) –Click

 3. คะแนนสอบ –Click

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) –Click

 2. คะแนนสอบ –Click

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) –Click

International Program IP

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง) –Click