มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ปี 64

*มอบตัว 22 เม.ย. 64 * 

สำหรับสอบถามข้อมูล Line : –Click

 บันทึกข้อมูลการมอบตัว วันที่ 16-21 เม.ย. 64

ขั้นตอนการมอบตัว

วิธีการติดตั้งโปรแกรม –Click

วันที่ 22 เม.ย. 64

08.30-09.00 น. ผู้ปกครองเข้าระบบ Zoom
Meeting ID : 427 555 9749
Passcode : 2490

09.00-10.00 น. ประชุม ผู้อำนวยการ ดร.สุมนา  ธิกุลวงษ์

10.00-11.00 น. ประชุม หัวหน้าโครงการ

     Gifted ม.1, 4 (ครูวันวิสา)
Meeting ID : 347 924 1834
Passcode : 2490

     เตรียมทหาร ม.1, 4 (ครูธีรภัทร์)
Meeting ID : 633 687 6678
Passcode : 2490

   EP/IP (ครูปราณปรียา,ครูเจนจิรา)
Meeting ID : 805 024 0087
Passcode : 2490

วันที่ 22-30 เม.ย. 64

        1.รหัสสำหรับพิมพ์ใบ PayIn ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร –Click

        2.Link พิมพ์ใบ PayIn ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคาร –Click

        3.ส่งข้อมูลใบมอบตัวและสลิปการโอนเงิน –Click

หมายเหตุ สำหรับเอกสารอื่นๆ ส่งในวันเปิดเทอม 17 พ.ค. 64