ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4 ห้องปกติ ปี 64

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4

  • สอบคัดเลือกทั่วไป –Click

  • คะแนนสอบคัดเลือก –Click

รายงานตัว วันที่ 24-25 พ.ค. 64 ที่ –Click

 


แจ้งกำหนดการรายงานตัว/มอบตัว ม.4 ปี 64

วันที่ 24 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบ ม.4

วันที่ 24-25 พ.ค. 64 รายงานตัว

วันที่ 26 พ.ค. 64 ประกาศการจัดห้องเรียน ม.4

วันที่ 26 พ.ค. 64 เข้าระบบ Zoom เวลา 10.00 น.

วันที่ 26 พ.ค. 64 เวลา 11.00 น. ประชุมมอบตัว ม.4