ประกาศการจัดห้อง ม.1,4 ห้องเรียนปกติ ปี 64

ประกาศการจัดห้อง ม.1,4 ห้องเรียนปกติ

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –Click

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –Click

หมายเหตุ

  1. ม.1/5-1/8 จัดลำดับตามคะแนนสอบ (ถ้าคะแนนเท่ากันพิจารณาคะแนน คณิต,วิทย์ ,ไทย ,สังคม ,อังกฤษ ตามลำดับ)

  2. ม.1/9-1/16 เป็นห้องคละ

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Zoom –Click

 


มอบตัวและชำระค่าเทอม

วันที่ 27-29 พ.ค. 2564

กรอกประวัติมอบตัว

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –Click

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –Click

 

เอกสารที่ต้องส่งครูที่ปรึกษา

  1. ใบ ปพ.1

  2. ใบมอบตัว

  3. สลิปชำระค่าเทอม