🎉🎉เพชรน้ำหนึ่ง ปีการศึกษา 2563 🎉🎉

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนยอดเยี่ยม 4.00 🎉