ห้อง Google Meet

     ห้อง Google Meet สำหรับนักเรียน กลุ่ม 3 เรียน online

*ต้องใช้เมลโรงเรียนในการเข้าระบบ*

ห้อง 1         รหัสห้อง : qgv-svkd-zdb        –Link

ห้อง 2        รหัสห้อง : nhw-yfcw-nvy       –Link

ห้อง 3        รหัสห้อง : hbc-nqor-chz         –Link

ห้อง 4        รหัสห้อง : ndg-vwow-gip       –Link

ห้อง 5        รหัสห้อง : nmf-wfvt-cbp        –Link

ห้อง 6        รหัสห้อง : xfz-eqxy-tsx          –Link

ห้อง 7        รหัสห้อง :  hup-txsx-jnk         –Link

ห้อง 8        รหัสห้อง :  fta-nkpt-hhj         –Link

ห้อง 9        รหัสห้อง :  ark-hzzo-zdd         –Link

ห้อง 10        รหัสห้อง :  hxd-uzqu-kon     –Link

ห้อง 11        รหัสห้อง :  fme-jmoc-uon    –Link

ห้อง 12        รหัสห้อง :  xtj-qacj-aoc       –Link

ห้อง 13        รหัสห้อง :  cgu-ujtj-rfb       –Link

ห้อง 14        รหัสห้อง :  mii-knky-jse       –Link

ห้อง 15        รหัสห้อง :  pzs-jpbx-vce     –Link

ห้อง 16        รหัสห้อง :  rfu-mvty-hsd     –Link

ห้อง 17        รหัสห้อง :  qsf-bnyf-zzx       –Link

ห้อง 18        รหัสห้อง : ekv-gfxw-bxi      –Link

การใช้ Google Meet ผ่านมือถือ

*การตรวจสอบชื่อผู้ใช้ : ต้องใช้เมลโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ถ้ามีไม่ให้เลือก เพิ่มบัญชีอื่นๆ

*การเข้าร่วมประชุม : ทำได้ 2 วิธี 1) ใส่รหัสห้อง 2) คลิก Link ในหน้า Website