แจ้งงดการเรียน onsite วันที่ 27-30 ธ.ค. 64

        เนื่องด้วย วันที่ 27-30 ธ.ค. 64 เป็นช่วงการจัดสอบกลาง ภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวสอบ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จึงงดการเรียน onsite วันที่ 27-30 ธ.ค. 64 ให้นักเรียนใช้ตารางเรียน online

ตาราง online Zoom (5 วัน) –click