สำหรับทดสอบระบบสอบ Pre Ent ม.1

ระบบสอบ Pre Entrance

สำหรับทดลองระบบเพื่อใช้ในการพิจราณารูปแบบการสอบ ทดสอบได้ระหว่างวันที่ 7-10 ม.ค. 65

วิธีใช้ –Click

     User : รหัสสอบ 5 หลักที่ รร ออกให้

     ตรวจสอบรหัสสอบ และ รหัสผ่าน  –Click

     Password : ที่ลงไว้ตอนสมัคร หรือ ขอรหัสผ่านใหม่ (เมลที่ลงไว้ตอนสมัคร)  –Click

 

*เนื่องจากรหัสนักเรียนบางคน admin โอนข้อมูลไม่ครบ เช่นวันเกิด 01012554 ให้ใช้รหัสผ่าน 1012554 ไม่ต้องใส่ 0 ในตัวแรก ขออภัยในความไม่สะดวก*

 

*นักเรียนที่สมัคร ห้องเรียนพิเศษ และ ห้องเรียนปกติ ให้ใช้รหัสสอบห้องพิเศษ ในการทดลองระบบ

 

เข้าใช้ระบบ

    URL : http://lms2.rittiya.ac.th/