การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมให้กำลังใจและกำกับดูแล  ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ณ โรงพยาบาล CGH เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564