รับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปี 2565

แผนการเรียนที่รับ

 1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์      จำนวน 10 คน

 2. คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ     จำนวน 5 คน

 3. ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ    จำนวน 2 คน

 4. ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น        จำนวน – คน

 5. ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน            จำนวน 1 คน

 6. ภาษาไทย-สังคมศึกษา            จำนวน 4 คน

 7. ธุรกิจและเทคโนโลยี                จำนวน – คน


ขั้นตอนการสมัคร

 1. แจ้งความจำนงที่ https://rw.sch.cloud/_rub_student/

 2. สมัครผ่าน line official ตามทะเบียนบ้านของนักเรียน

 3. ส่งเอกสารการสมัคร ผ่าน line officia  : @rittiya (วันที่ 12-13 มี.ค 65) ดังนี้

  1. ใบแจ้งความจำนง

  2. ใบรับรอง/ปพ.1 (ถ้าไม่มีให้ใช้ ใบเกรด ปพ.6 ของ ม.3)

  3. ทะเบียนบ้านนักเรียน

 4. ตรวจสอบเอกสาร ออกใบสมัครและบัตรสอบ

 5. ส่งบัตรสอบให้ผู้สมัคร (บัตรสอบให้นักเรียนพิมพ์บัตรสอบและติดรูป)

 6. เลือกแผนการเรียน 3 อันดับ โดยแผนการเรียนที่ไม่เปิดรับสามารถเลือกเป็นอันดับ 2,3 ได้

เลือกแผนการเรียน https://forms.gle/EUTutv6vCfriLL8C9

 

ตารางสอบ –click