การตรวจสอบข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและกลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา และทำการรายงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)