การสอบธรรมศึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นำโดย ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ ดำเนินการสอบธรรมศึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบทั้งสิ้น 1,512 คน ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)