กิจกรรมวันเอดส์โลก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ได้รับเกียรติจาก นายสน ปัญญา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ชนะการประกวดแต่งคำขวัญ และการแสดงของนักเรียนวงโยธวาทิต ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว/งานประชาสัมพันธ์)