ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ ม.1,4 ห้องปกติ ปี 65

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • รายชื่อสอบคัดเลือก –Click

  • รายชื่อสอบความสามารถพิเศษ –Click

  • ตารางสอบ –Click

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • รายชื่อ –Click

  • ตารางสอบ –Click

หมายเหตุ

  • รายชื่อผิดให้แก้ไขในวันสอบโดยแจ้งที่กรรมการคุมสอบ

  • ม.4 ที่ไม่ได้เลือกแผนการเรียนให้เพิ่มข้อมูลในวันสอบโดยแจ้งที่กรรมการคุมสอบ