รายงานตัว และทดสอบพละ เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 งานรักษาดินแดน นำโดย ครูปัณวัฒน์ สนเล็ก นำนักเรียน ระดับชั้น ม.4-5 ชาย จำนวน 287 คน ทำการรายงานตัว และทดสอบพละ เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562