ตารางเรียน วันที่ 17-21 ม.ค. 65

           โดยวันที่ 17-21 ม.ค. 65 เป็นการเรียน onsite 1 วัน และเรียน online 4 วัน ดังนี้

การเรียน วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ใช้ตารางเรียนปกติ ผ่าน Google Meet

  • ตาราง Onsite+Zoom+Meet  –Click

  • ตารางเรียนปกติ (นร) –Click

  • ตารางเรียนปกติ (ครู) –Click

  • ห้องเรียน Google Meet –Click