สมัคร ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 65 แบบ Online

ขั้นตอนการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปี 2565

 1. แจ้งความจำนงที่ https://rw.sch.cloud/_rub_student/

 2. สมัครผ่าน line official ตามทะเบียนบ้านของนักเรียน

 3. ส่งเอกสารการสมัคร ผ่าน line officia (วันที่ 9-13 มี.ค 65) ดังนี้

  1. ใบแจ้งความจำนง

  2. ใบรับรอง/ปพ.1

  3. ทะเบียนบ้านนักเรียน

  4. ทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน

 4. ตรวจสอบเอกสาร ออกใบสมัครและบัตรสอบ

 5. ส่งบัตรสอบให้ผู้สมัคร (บัตรสอบให้นักเรียนพิมพ์บัตรสอบและติดรูป)

 

ส่งหลักฐานการสมัครตามline official ด้านล่าง (รอเพิ่มข้อมูล)

*ส่งเอกสาร วันที่ 9-13 มี.ค. 65 เวลา 08.30-16.30 น.

*นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ ต้องส่งเอกสาร วันที่ 9-10 มี.ค. 65 เวลา 08.30-16.30 น.

"ให้ผู้สมัครส่งเอกสารในไลน์ ตามทะเบียนบ้านนักเรียน"

กรุงเทพฯ
(เขตสายไหม)

Link : https://lin.ee/EW3XETb
QR-code

กรุงเทพฯ
(เขตบางเขน)

Link : https://lin.ee/3pGU1o8
QR-code

กรุงเทพฯ
(เขตอื่นๆ)

Link : https://lin.ee/Re8cQKD
QR-code

จังหวัดอื่นๆ
()

Link : https://lin.ee/1cVotbix
QR-code

"ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน"

 • นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ปี 65 -Click-

 • แนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพม.กท 2 ปี 65 -Click-

 • ประกาศรับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย -Click-

 • ตารางสอบ -Click-

 • ใบรับรองนักเรียนอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่บริการ (กรณีที่เจ้าบ้าน ไม่ใช่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545) -Click-

 • ตรวจสอบเขตพื้นที่บริการ -Click-

 • เกณฑ์การสอบความสามารถพิเศษ -Click-