International Program (IP)

ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์
ที่ปรึกษาโครงการ IP
ครูเจนจิรา ศรีทองอุ่น
หัวหน้าโครงการ IP

แนะนำโครงการ

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร –Click

อัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตร

  • ภาคเรียนที่ 1  : 35,000 บาท       
  • ภาคเรียนที่ 2 : 35,000 บาท

คณะกรรมการโครงการ

กิจกรรม IP

ติดตามเรา FB : IP